Algemene Voorwaarden

Effectieve datum: 12 mei 2016

Bedankt voor het gebruik maken van Mijn Manege (voortaan afgekort als "Services") . Deze algemene voorwaarden (voortaan afgekort als "AV") bevatten uitleg over de voorwaarden waarop Eya Fotografie (bedrijf waar Mijn Manege onder valt) haar diensten aanbied.

Naast deze algemene voorwaarden geld ook een privacy policy en per service kunnen ook nog aparte spelregels van kracht zijn welke gelden boven op deze algemene voorwaarden.

Toegang tot de Services

Toegang tot de Services mag uitsluitend geschieden via een web browser voor niet-commerciƫle entertainment. Elk ander gebruik van de Services is niet toegestaan.

Als aanvulling op bovengenoemde regels ga je ermee akkoord dat je geen codes, bots, macro's of ander third-party software gebruikt tijdens het gebruik maken van de Services. Ook is het niet toegestaan echt geld te gebruiken om diensten of voorwerpen in de Services te verkrijgen met uitzondering van de officiƫle wegen zoals vermeld op de Mijn Manege website. Ook het adverteren hierover is niet toegestaan. Poging doen tot het saboteren van het spel in welke vorm dan ook is niet toegestaan.

Vereisten

Om gebruik te kunnen maken van de service moet je deze AV en de privacy policy hebben gelezen en ermee akkoord zijn gegaan. Daarnaast moet je een account hebben aangemaakt. Indien je een spel wilt spelen is er een geldige licentie nodig voor het betreffende spel en moeten de specifieke spelregels die effectief zijn voor dat spel gelezen zijn en moet hiermee akkoord zijn gegaan. Jij bent verantwoordelijk voor de kosten van de internetverbinding terwijl je gebruikt maakt van de Services.

Gebruik van de Services door minderjarigen

Je mag uitsluitend een account aanmaken indien: (i) Je een mens bent en volwassen bent conform de wet in je land of toestemming hebt van je ouders conform het hoofdstuk "Gebruik van de Services door minderjarigen"; en (ii) Je niet door Mijn Manege bent geblokkeerd van de Services. Door akkoord te gaan met deze AV ga je er ook mee akkoord dat je aan deze voorwaarden voldoet. Indien Mijn Manege erachter komt dat je een account aangemaakt hebt terwijl je niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden behoudt Mijn Manege zich het recht om je account te verbannen en/of verwijderen.

Wanneer je een account aanmaakt of wijzigt op onze Services is het vereist dat je Mijn Manege voorziet van enkele persoonlijke gegevens zoals je e-mailadres en in sommige gevallen je naam. In sommige gevallen is een ongebruikte licentie nodig om toegang te kunnen verkrijgen tot een specifiek spel of dienst.

Gedurende het aanmeldproces is het nodig om een uniek e-mailadres en een wachtwoord in te voeren. (Voortaan wordt hier naartoe gerefereerd als "Login Informatie"). Het is niet toegestaan om je account of de gebruikte Login Informatie te delen met anderen. Jij bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van deze informatie. Ook ben je verantwoordelijk voor elke login met deze Login Informatie en acties die op het account genomen worden (inclusief bestellingen en verkopen, ongeacht of je hiermee akkoord bent gegaan). Indien je het vermoeden hebt van een login die niet van jezelf is, maar wel op jouw account heeft plaatsgevonden dien je dit direct te melden door info@mijnmanege.nl te e-mailen.

Mijn Manege Goud

Als een account eigenaar mag je gebruik maken van Mijn Manege Goud (voortaan naar gerefereerd als "Goud"). Goud kan uitsluitend gebruikt worden om inkopen te doen die aangeboden worden door Mijn Manege en representeren geen geldwaarde. Goud is niet verplaatsbaar naar een ander persoon of account, er wordt geen rente over betaalt en wordt niet meer teruggegeven na aankoop. Goud is geen bank account. Afhankelijk van de manier van betalen kan het tot vijf (5) werkdagen duren voordat het Goud toegankelijk voor je wordt. Mijn Manege heeft het recht om deze waarde op elk gewenst moment te wijzigen. Mijn Manege geeft geen geld terug met inkopen gedaan met Goud. Mijn Manege stuurt geen melding indien Goud gebruikt wordt voor een aankoop. Indien je je transactie overzicht wilt zien dien je te kijken op mijnmanege.nl/account onder het tabblad 'Transacties'. Jij en alleen jij bent verantwoordelijk voor het controleren van of de correcte hoeveelheid Goud wordt bij- of afgeschreven ten tijden van een mutatie. Indien de wijziging volgens jou incorrect is dien je contact op te nemen met Mijn Manege via de Helpdesk. Mijn Manege behoudt zich het recht voor extra informatie van je op te vragen indien zij dat nodig acht. Gedurende het onderzoek bevriest Mijn Manege het balans en geeft het pas weer vrij als het onderzoek is afgerond. Mijn Manege heeft het alleenrecht om te beslissen of transacties goed zijn verlopen.

Verbannen en verwijdering van je account

Mijn Manege mag zonder een reden op te geven of melding te maken een account verbannen, verwijderen of aanpassen. Accounts die verwijderd worden door Mijn Manege voor bijvoorbeeld het schenden van deze AV zullen niet meer geactiveerd worden.

Jij mag je account zelfstandig verwijderen via je account instellingen om persoonlijke gegevens te verwijderen.

Updates

Mijn Manege heeft het recht updates uit te brengen voor de AV (Een "Nieuwe AV"). Dit gebeurd bijvoorbeeld door een wetswijziging of wijziging in de Services. Zodra de Nieuwe AV van kracht is vervalt het oude AV en dien je de nieuwe AV door te lezen en te accepteren. Indien je akkoord gaat met de nieuwe AV blijft je account bestaan en kan je gebruik blijven maken van Mijn Manege. Als je niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden dien je je account op te zeggen. Mijn Manege mag de aangeboden Services op elk moment wijzigen en (tijdelijk) buiten gebruik stellen. Deze alinea is ook van kracht op andere documenten zoals beschreven in hoofdstuk 'Vereisten'.

In een poging om het spel beter te maken kan Mijn Manege updates uitbrengen voor haar Services. Dit kan gevolgen hebben op (onderdelen van) Services. Je gaat ermee akkoord dat Mijn Manege dit mag doen en dat (onderdelen van) Services kunnen wijzigen.

Eigendom

De Services van Mijn Manege (inclusief titels, broncodes, thema's, objecten, personages, personage namen, teksten, concepten, visuele effecten, afbeeldingen, documentatie, etc.) zijn gecopyright eigendom van Mijn Manege. Je gaat ermee akkoord deze materialen niet te gebruiken tenzij dit expliciet door een medewerker van Eya Fotografie wordt toegestaan.

Het account dat je gebruikt om te spelen is eigendom van Mijn Manege en je hebt slechtst een beperkte licentie om hier gebruik van te maken die je door Mijn Manege kan worden ontnomen indien Mijn Manege dit nodig acht. Mijn Manege staat het overdragen van een account niet toe. Je mag een account niet kopen, verkopen of ruilen.

Mijn Manege heeft het recht op alle virtuele spullen in haar Services. Je hebt hier dus geen rechten op. Het is tevens verboden artikelen te kopen of verkopen voor 'echt geld'.

Kosten

Je gaat ermee akkoord kosten en bijhorende btw te betalen voor Goud indien je dit koopt. Mijn Manege behoudt zich voor de prijzen aan te passen. Je gaat ermee akkoord dat Mijn Manege geen geld terug hoeft te geven indien eerder aangeschafte Goud niet gebruikt worden. Dit geld ook als je account verbannen of verwijderd wordt door Mijn Manege of door jezelf.

Beperkingen

Het is verboden om op de Mijn Manege Services de wet te overtreden.

Je mag geen gebruik maken van de Services op een manier die niet is toegestaan volgens deze AV. Hieronder valt ook het (ongeautoriseerd) inloggen op een account dat niet aan jou gekoppeld is.

Je gaat ermee akkoord geen third-party software, bots of macro's te gebruiken om bijvoorbeeld extra informatie te vergaren of processen te automatiseren.

"Gebruikersinhoud" betekent alle vormen van communicatie, afbeeldingen en ander materiaal en informatie die men kan uploaden of verzenden via de Services. Door dit te plaatsen geef je Mijn Manege een onverbreekbare, wereldwijde niet-exclusieve licentie en recht om je gebruikersinhoud te reproduceren, aanpassen, vertalen en publiceren.

Mijn Manege heeft het recht om informatie te vergaren die niet gebruikt kan worden om je te identificeren zonder je hierover te informeren.

Het is voor Mijn Manege onmogelijk om alle Gebruikersinhoud te bekijken en in de gaten te houden. Mijn Manege behoud zich echter wel het recht voor dit te doen en op te slaan. Je gaat ermee akkoord dat Mijn Manege dit mag doen met alle Gebruikersinhoud die je plaatst. Mijn Manege behoud zich het recht voor om Gebruikersinhoud aan te passen en te verwijderen indien zij dit wenst.

Toegankelijkheid

De Services van Mijn Manege zijn toegankelijk op een "zoals het is"-basis en "indien toegankelijk". Mijn Manege doet geen beloftes dat je toegang zult hebben tot het spel. Noch dat het spel fout-vrij zal zijn of dat het spel virus vrij is.

Aansprakelijkheid

Mijn Manege is niet aansprakelijk voor elke vorm van schade die ontstaat door het gebruik maken van de Services. Hieronder wordt onder andere verstaan een virus, schade aan je computer, Goud dat verdwenen is of virtuele goederen die verdwenen zijn in de Services.

Third-party

Mijn Manege en haar diensten mogen third-party technologiën bevatten om adverteren binnen Mijn Manege of de Services mogelijk te maken. Deze derde partijen mogen statistieken van je verzamelen zoals je IP-adres.

Indien je je account koppelt aan Facebook ga je naast deze AV ook nog akkoord met de voorwaarden van Facebook.

Wet

Op de AV is de Nederlandse Wet van toepassing. Indien een rechter een deel van deze AV ongeldig verklaart blijft de rest van de AV van kracht.